ست میز تحریر و صندلی طرح دختر کفشدوزکی مدل باکسدار (6)