ست میز تحریر و صندلی طرح سفید برفی و هفت کوتوله مدل باکسدار (1)