ميز نماز با صندلي تاشو

ميز نماز با صندلي تاشو با قابليت تنظيم شيب و در ابعاد 30*44 وارتفاع 80 سانتي متر