تخت خواب يك نفره تاشو 1

پيشنهاد فروشگاه اينترنتي ايران ستكور ،تخت خواب يك نفره تاشو به همراه تشك مناسب براي فضاهاي كوچك