تخت خواب يك نفره مدل تاشو 3

پيشنهاد فروشگاه اينترنتي ايران ستكور ، تخت خواب يك نفره تاشو به همراه تشك مناسب براي فضاهاي كوچك