how-to-sit-properly-at-desk-min

دستان خود را روی سطح کار خود قرار دهید (مانند دسکتاپ، صفحه کلید کامپیوتر). اگر زاویه آرنج شما 90 درجه نیست، ارتفاع صندلی اداری خود را به سمت بالا یا پایین تنظیم کنید.

تنظيم زاويه دست هنگام نشستن روي صندلي اداري:
ابتدا با نشستن راحت و تا حد امکان نزدیک به میز کار خود شروع کنید ،به طوری که بازوهای شما موازی با ستون فقرات باشند. دستان خود را روی سطح کار خود قرار دهید (مانند دسکتاپ، صفحه کلید کامپیوتر). اگر زاویه آرنج شما 90 درجه نیست، ارتفاع صندلی اداری خود را به سمت بالا یا پایین تنظیم کنید.