مبل تخت شو 1

با یک کاناپه با کیفیت پایین، تشک پس از چند سال شروع به افتادگی می کند. مکانیسمی که مبل تختخواب شو را باز می کند نیز ضعیف می شود و شروع به فرسودگی می کند و باز کردن آن را دشوارتر می کند.